Mã vùng được in trên hộp máy và ghi trong phần About của Settings trong điện thoại.

> View article